Hadith-hadith Maudu', Dhaif dan Palsu menegenai Solat

Terdapat sebanyak 356 hadith-hadith maud', Dhaif dan Palsu mengenai solat. Adalah diharapkan agar kita lebih berhati-hati apabila ada yang menganjurkan sebarang hadith yang berkaitan dengan amalan solat.

Sebagai contoh:

Dari riwayat Muhammad bin Nasir, dari Jabir r.a. katanya: (Seorang lelaki berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah meninggalkan solat. Rasulullah bersabda: Qadhakanlah solat yang engkau telah tinggalkan. Orang itu bertanya: Bagaimanakah saya hendak mengqadhakannya? Rasulullah saw bersabda: Bersolatlah bagi tiap-tiap solatakan solat yang serupanya. Orang itu bertanya lagi: Sebelum atau sesudahnya? Rasulullah saw bersabda: Tidak bahkan sebelumnya).

Mengikut Ibnu Jauzi hadith ini adalah hadith maudhu' kerana yang dituduh membuatnya adalah Abu Muhammad, Salmun bin Abdullah Az Zahid salah seorang yang membuat hadith palsu.


Untuk membaca labih banyak lagi hadith-hadith yang palsu, rujuklah dari kitab yang berkaitan dengan Hadith Dhaif dan Maudhu'.

Comments

Popular posts from this blog

WANG HANTARAN

Islamnya Umar